O firmie

UNIBROKER Sp. z o. o. jest jedną z najstarszych Polskich spółek brokerskich działających na podstawie Zezwolenia Ministra Finansów NR 284, wydanego w dniu 29 października 1992 r. Od kilku lat zajmuje wysoką pozycję wśród wszystkich firm brokerskich w Polsce lokując się w pierwszej dwudziestce na liście rankingowej prowadzonej przez miesięcznik Home & Market.

Spółka została zawiązana aktem notarialnym w Warszawie w dniu 17 września 1992 roku pod nazwą UNIBROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Warszawy pod numerem RHB 34014. Po utworzeniu Krajowego Rejestru Sądowego UNIBROKER Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością została wpisana W dniu 26.09.2001 do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000047494, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Obecna siedziba spółki znajduje się w Warszawie ul. Popiełuszki 16.

Spółka UNIBROKER była członkiem członkiem-założycielem powstałej w 2002 roku Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, skupiającej firmy brokerskie działające w Polsce. Natomiast brokerzy pracujący w UNIBROKER Sp. z o.o. są członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, organizacji zawodowej, w której pracach nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczą od powstania firmy.

UNIBROKER w pracy brokerskiej przestrzega zasad Kodeksu Etyki Zawodowej, dokumentu przyjętego w 1998 r. przez Pierwszy Kongres Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, który wyznaczył członkom Stowarzyszenia normy uczciwego i etycznego postępowania, w tym wymóg działania w dobrej wierze, mając za podstawowy cel interes Klienta.

Władze spółki

W skład Zarządu Spółki wchodzą osoby o dużym poziomie wiedzy ubezpieczeniowej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych.

  • Elżbieta Skoczylas – Prezes
  • Małgorzata Olszak-Polimirska – Wiceprezes
  • Marek Kalicki – Wiceprezes

Większość członków Zarządu legitymuje się ponad 20 – letnim stażem pracy w ubezpieczeniach (Prezes Elżbieta Skoczylas – od 1985r., Wiceprezes Marek Kalicki – od 1986r.)
Wiceprezes Małgorzata Olszak- Polimirska pracuje w ubezpieczeniach od 1995r.
Stanowią doświadczony zespół, gwarantujący utrzymywanie wysokiego poziomu obsługi a także opracowanie każdego programu ubezpieczeniowego z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań i technik ubezpieczeniowych.

Unibroker - bottom
  • Unibroker Sp. z o.o.
  • ul. Komorska 42, 04-162 Warszawa
  • tel. 22 832 13 70
  • ©Copyright 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone