Obsługa brokerska

Gwarantując najwyższy poziom usług UNIBROKER prowadzi kompleksową obsługę brokerską w zakresie następujących rodzajów ubezpieczeń:

 • majątkowych przedsiębiorstw i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obejmujące:
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz ryzyka dewastacji,
 • ubezpieczenie szyb oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii (szkód mechanicznych i elektrycznych)
 • ubezpieczenie towaru w magazynach (chłodniach i przechowalniach) od zniszczenia (zepsucia)
 • ubezpieczenie utraty zysków na skutek przerwy w działalności gospodarczej w następstwie szkody wynikłej ze zdarzenia losowego (business interruption),
 • odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej,
 • odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rad nadzorczych,
 • ochrony prawnej,
 • organizacji wystaw, imprez i produkcji filmów,
 • ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy oraz wszelkich ryzyk montażu (ubezpieczenia budowlano-montażowe),
 • transportowych, w tym przewozów ładunków (CARGO), odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora,
 • finansowych,
 • należności handlowych krajowych i eksportowych,
 • komunikacyjnych,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnych i grupowych,
 • życiowych indywidualnych i grupowych,
 • zdrowotnych.
Unibroker - bottom
 • Unibroker Sp. z o.o.
 • ul. Komorska 42, 04-162 Warszawa
 • tel. 22 832 13 70
 • ©Copyright 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone