Linki

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

www.knf.gov.pl

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu)

00-024 Warszawa

www.rzu.gov.pl

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

www.pbuk.pl

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Adres korespondencyjny:

ul. Płocka 9/11

01-231 Warszawa

www.ufg.pl

Polska Izba Ubezpieczeń

Ul. Wspólna 47/49

00-684 Warszawa

www.piu.org.pl

Ministerstwo Finansów

00-916 Warszawa

ul. Świętokrzyska 12

www.mf.gov.pl

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

al. Jana Pawła II nr 34 lok. 11 (VII p.)

00-141 Warszawa

www.polbrokers.pl

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

al. Niepodległości 124/22

02-577 Warszawa

www.pibuir.org.pl

Alter Ego - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych

01-445 Warszawa

ul. Erazma Ciołka 13 lok. 4

www.alterego.cal.pl

Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka

02-174 Warszawa

ul. Sabały 3

www.igu.org.pl

Unibroker - bottom
  • Unibroker Sp. z o.o.
  • ul. Komorska 42, 04-162 Warszawa
  • tel. 22 832 13 70
  • ©Copyright 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone