Oferta

Naszym celem jest zapewnienie pełnej usługi ubezpieczeniowej stosownie do potrzeb i specyfiki działalności każdego klienta.

Naszym priorytetem jest tworzenie osobistego kontaktu z klientem. Osoby opiekujące się naszymi Klientami to koncesjonowani brokerzy świadczący usługi ze szczególną rzetelnością i dokładnością. Dzięki metodom pracy opartych na osobistych kontaktach, obecności w miejscu ubezpieczenia i otwartemu podejściu do Państwa potrzeb możemy wskazać najlepsze rozwiązania.

Podstawą skuteczności naszej firmy jest trafna analiza ryzyk związanych z prowadzoną działalnością oraz precyzyjna orientacja w usługach oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeń. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności oraz bieżące śledzenie zmian na rynku ubezpieczeniowym pozwala naszym klientom korzystać z optymalnej ochrony opartej na pełnej gamie produktów ubezpieczeniowych występujących na polskim rynku.

Nasze usługi pozwolą Państwu zaoszczędzić czas na poszukiwanie ofert różnych towarzystw ubezpieczeń. Działając w Państwa imieniu postaramy się pozyskać atrakcyjne oferty dostosowane do Państwa potrzeb zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, jak i ceny. Większość ubezpieczeń zawieranych jest na warunkach szczególnych, indywidualnie negocjowanych dla Państwa potrzeb.

Oferty otrzymane od towarzystw ubezpieczeń przedstawimy w postaci gotowego opracowania porównawczego tak, aby ostateczny wybór oferenta dokonany został w oparciu o czytelne i wymierne kryteria porównawcze.

Zakres świadczonej przez nas obsługi brokerskiej obejmie także sprawowanie nadzoru nad terminami płatności składek i ekspiracji umów ubezpieczenia, możliwe dzięki posiadaniu profesjonalnego brokerskiego oprogramowania informatycznego.

Wszystkie świadczone przez nas usługi będą dla Państwa bezpłatne – otrzymamy wynagrodzenie w formie kurtażu brokerskiego od towarzystwa ubezpieczeń. Co więcej, postaramy się tak skonstruować ubezpieczenie, aby rozsądnie zminimalizować zarówno koszt ubezpieczenia, jak również wysokość ewentualnej szkody.

Usługi oferowane przez UNIBROKER

 • opracowanie programu ubezpieczeniowego
 • wyjaśnienie zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia
 • negocjacje ofert z różnych towarzystw ubezpieczeń
 • monitorowanie terminów kończących się polis oraz płatności składek i rat ubezpieczeniowych
 • pomoc w likwidacji szkód

Audyt ubezpieczeniowy

Jeżeli chcielibyście Państwo przekonać się, czy Wasze ubezpieczenia są zawarte w sposób należyty i gwarantują pełną ochronę ubezpieczeniową, oferujemy możliwość przygotowania bezpłatnego audytu ubezpieczeniowego. Przeprowadzenie audytu nie jest dla Państwa zobowiązaniem do zawarcia jakichkolwiek ubezpieczeń za naszym pośrednictwem. Natomiast mamy nadzieję, że po przeprowadzeniu audytu zlecą nam Państwo w ramach rozpoczętej współpracy opracowanie programu ubezpieczeniowego.

W razie zainteresowania przeprowadzeniem audytu prosimy wysłać do nas zapytanie na e-mail podany w dziale Kontakt.

Do kogo skierowana jest nasza oferta

Nasza oferta skierowana jest do:

 • wszystkich podmiotów gospodarczych, również podmiotów stosujących Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (głównie zakładów opieki zdrowotnej i jednostek samorządu terytorialnego).
  Dla Podmiotów podlegających Ustawie Prawo Zamówień Publicznych zapewnimy dodatkowo udział brokera specjalisty w pracach komisji przetargowej i pomoc w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz merytoryczną opinię ofert w celu wyłonieniu najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia.
 • osób prywatnych

Oddzielnym obszarem naszych usług są programy adresowane do załóg przedsiębiorstw i kadry menedżerskiej, w ramach których aranżujemy grupowe ubezpieczenia na życie oraz grupowe ubezpieczenia zdrowotne.

Unibroker - bottom
 • Unibroker Sp. z o.o.
 • ul. Komorska 42, 04-162 Warszawa
 • tel. 22 832 13 70
 • ©Copyright 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone