Witamy na naszej stronie internetowej

UNIBROKER Sp. z o. o. jest jedną z najstarszych Polskich spółek brokerskich działających na podstawie Zezwolenia Ministra Finansów NR 284, wydanego w dniu 29 października 1992 r.

Prowadząc działalność brokerską zajmujemy się świadczeniem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, zapewniając kompleksową obsługę w pełnym zakresie ubezpieczeń oraz reprezentując interesy naszych klientów wobec różnych towarzystw ubezpieczeń, także przy likwidacji szkód oraz dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych.

Działamy w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, w imieniu i na rzecz podmiotu poszukującego ochrony, a nie towarzystwa ubezpieczeń.

W odróżnieniu od agentów ubezpieczeniowych reprezentujących interes towarzystw ubezpieczeń ponosimy pełną odpowiedzialność (w tym także finansową) wyłącznie przed swoimi Klientami, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo naszych usług.

W realizacji swoich usług dokładamy najwyższej staranności, asekurując równocześnie swoją działalność ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej na sumę gwarancyjną 1.000.000 euro na jedno zdarzenie i 1.500.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jesteśmy niezależnym doradcą a prowadzona przez nas działalność jest ściśle uregulowana prawnie i podlega nadzorowi państwowemu w celu zapewnienia profesjonalizmu i wysokiego poziomu usług. Wykonywanie zawodu brokera jest regulowane Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym, która stawia nasz zawód w sferze zaufania publicznego. Pojęcie etyki, lojalności i obiektywizmu jest nieodłącznie związane z wykonywaniem zawodu brokera.

Profesjonalizm działań zagwarantowany jest przez zespół licencjonowanych brokerów posiadających indywidualne zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego).

Stabilność naszego zespołu i ciągłość prowadzenia spraw przez te same osoby zapewnia właściwą obsługę brokerską poprzez perfekcyjną znajomość Państwa potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Powierzenie nam obsługi w zakresie ubezpieczeń zagwarantuje Państwu stabilną, wieloletnią obsługę we wszelkich sprawach związanych z ubezpieczeniami.

Unibroker - bottom
  • Unibroker Sp. z o.o.
  • ul. Komorska 42, 04-162 Warszawa
  • tel. 22 832 13 70
  • ©Copyright 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone